Czści zamienne - nożyce ręczne

Części zamienne

Narzędzie 1105 5105  3101 3104 3104/HU 3105 3105/HU
Ostrze 1szt. Blister 1001/B  5001/B  3001/B  3001/B  3001/B  3001/B  3001/B
Ostrze 5szt. 1001  5001  3001  3001  3001  3001  3001
Kowadełško 1002  5002  3002  3002  3002  3002/og50  3002/og50
Sprężyna 1003  5003  1003  1003  1003/HU  1003  1003/HU
Uchwyty - para 1004  5004/04  1004/04  1004/04  1004/HU  1004/04  1004/HU
Sworzeńž, tulejka, nakrętka 1005  5005  1005  1005  3005/HU  1005  3005/HU
Śruba, nakrętka kowadełška 1006  -  3006  3006  3006  3006  3006
Komplet części zamiennych (bez uchwytu) 1007  5007  3007  3007  -  -  -
Klamra 1009  5009  1009  1009  3009/HU  1009  3009/HU
Ostrzałška do ostrzy  0021  0021  0021  0021  0021  0021  0021
Narzędzie 3106 3106/HU 3106/50K 3304 3304/HU
Ostrze 1szt. Blister 3001/B  3001/B  3001/B  3001/75  3001/75
Ostrze 5szt. 3001  3001  3001  -  -
Kowadełško 3002/og50  3002/og50  3002/50K  3002/og75  3002/og75
Sprężyna 1003  1003/HU  1003  1003  1003/HU
Uchwyty - para 1004/04  1004/HU  1004/04  1004/04  1004/HU
Sworzeńž, tulejka, nakrętka 1005  3005/HU  1005  1005  3005/HU
Śruba, nakrętka kowadełška 3006  3006  3006  3306  3006
Klamra 1009  3009/HU  1009  1009  3009/HU
Ostrzałka do ostrzy 0021  0021  0021  0021  0021
Stop faces -para 3002/3306 3002/3306    3002/3304  3002/3304
Narzędzie 3305 3305/HU 3306 3306/HU 3604 3604/HU
Ostrze 1szt. Blister 3001/75  3001/75  3001/75  3001/75  3001/75  3001/75
Ostrze 5szt. -  -  -  -  -  -
Kowadełško 3002/og75  3002/og75  3002/og75  3002/og75  3002/75K  3002/75K
Sprężyna 1003  1003/HU  1003  1003/HU  1003  1003/HU
Uchwyty - para 1004/04  1004/HU  1004/04  1004/HU  1004/04  1004/HU
Sworzeńž, tulejka, nakrętka 1005  3005/HU  1005  3005/HU  1005  3005/HU
Śruba, nakrętka kowadełška 3006  3006  3006  3006  3006  3006
Klamra 1009  3009/HU  1009  3009/HU  1009  3009/HU
Ostrzałka do ostrzy 0021  0021  0021  0021  0021  0021
Stop faces -para - -  3002/3306  3002/3306  3002/3604  3002/3604
Narzędzie 3605 3605/HU 3606 3606/HU 3204/16u19 3204/P90
Ostrze 1szt. Blister 3001/75  3001/75  3001/75  3001/75  3001/B  3001/B
Ostrze 5szt. -  -  -  -  3001  3001
Kowadełško 3002/75K  3002/75K  3002/75K  3002/75K 3002
/3204/16u19
3002
/3204/P90
Sprężyna 1003  1003/HU  1003  1003/HU  1003  1003
Uchwyty - para 1004/04  1004/HU  1004/04  1004/HU  1004/04  1004/04
Sworzeńž, tulejka, nakrętka 1005  3005/HU  1005  3005/HU  1005  1005
Śruba, nakrętka kowadełška 3006  3006  3006  3006  3006  3006
Klamra 1009  3009/HU  1009  3009/HU  -  -
Ostrzałška do ostrzy 0021  0021  0021  0021  0021  0021
Stop faces -para - -  3002/3606  3002/3606  -  -
Narzędzie 5104/P90 5504 3704/16u19 3804 3805 3806
Ostrze 1szt. Blister 5001/B 5031  3001/B - - -
Ostrze 5szt. 5001 -  3001 - - -
Kowadełško 5002/P90 5032 3002
/3701/16u19
- 3002/og50 3002/50K
Sprężyna 5003 5003  1003 1003 1003 1003
Uchwyty - para 5004/04 5004/04  1004/04 1004/04 1004/04 1004/04
Sworzeńž, tulejka, nakrętka 5005 5005 1005 1005 1005 1005
Śruba, nakrętka kowadełška 1006 1006  3006 3006 3006 3006
Klamra 5009 5009  1009 1009 1009 1009
Ostrzałka do ostrzy 0021 0021  0021 - - -
Stop faces -para - - - - - -
Ostrze trapezowe 4szt - - - 3001/Tr/4 3001/Tr/4 3001/Tr/4
Ostrze trapezowe  25szt. - - - 3001/Tr/25 3001/Tr/25 3001/Tr/25
Ostrze trazpezowe 100szt - - - 3001/Tr/100 3001/Tr/100 3001/Tr/100
  - - - 3010 3010 3010
Narzędzie 4104/v 4104/y 4104/vr 4104/yr 4204 50.130
51.130
Ostrze 2szt. 4001/v  -  4001/v -  4001/A  50.001
Ostrze 4szt. - 4001/y - 4001/y - -
Kowadełško 4002/v 4002/y 4002/v 4002/y 4002/A -
Sprężyna 1003 1003 1003 1003 1003 -
Uchwyty - para 1004/04 1004/04 1004/04 1004/04 1004/04 -
Sworzeńž, tulejka, nakrętka 1005 1005 1005 1005 1005 -
Śruba, nakrętka kowadełška 3006 3006 3006 3006 3006
Klamra 1009 1009 1009 1009 1009 -
Ostrzałška do ostrzy - - - - - -
Śruba ustalająca regulację uchwytu 2008 2008 2008 2008 2008 -
Głšowica tnąca z ostrzami 4010/v 4010/y 4010/v 4010/y 4010/A -
Krążek wciskający - - 4009 4009 - -
Narzędzie 3904/9.5 3904/11
Sprężyna 1003/HU 1003/HU
Uchwyty - para 1004/HU 1004/HU
Sworzeńž, tulejka, nakrętka 3005/HU 3005/HU
Śruba, nakrętka kowadełka 3006 3006
Klamra 3009/HU 3009/HU
Nity oczkowe 9.5mm - 500szt. 0039/9.5/c -
Nity oczkowe 9.5mm - 500szt. 0039/9.5/c -
Nity oczkowe 11mm - 500szt. - 0039/11/c
Nity oczkowe 11mm - 500szt. - 0039/11/c